dijous, 10 de juliol de 2014

Aspectes legals davant el deteriorament cognitiu: Què puc fer?

El passat  dia 23 de maig al nostre centre, i dins de les celebracions del nostre sisè aniversari, es va realitzar la primera Jornada Professional d’Allegra sobre Recursos Legals en Casos en Demència.

La jornada es va organitzar conjuntament amb la Fundació Alzheimer Catalunya i amb  la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. Pels comentaris i per les enquestes de qualitat, l’interès i la satisfacció van ser màxims. Fins i tot, degut a l'èxit de la convocatòria es va tenir que fer un segona sessió el 6 de Juny.
Gran èxit d'assistència a les Jornades Tècniques

Es va incidir molt en el fet de què podem decidir el nostre futur mentre tinguem les nostres facultats conservades i que està bé pensar-hi, decidint qui volem que ens cuidi i com,  quan no siguem capaços de decidir-ho per nosaltres mateixos.

Arrel dels temes tractats, volem compartir amb vosaltres algunes de les idees i dels conceptes que es van desenvolupar, que de ben segur, ens seran ben útils a tots.

Les persones que tenen les seves facultats cognitives conservades tenen diferents instruments jurídics que ajuden a preveure la seva possible vulnerabilitat.

  • El poder preventiu: és una escriptura notarial en previsió d’una futura pèrdua o reducció de facultats, en la qual es nomena a un APODERAT. L’apoderat té poders en el moment que es donen les pèrdues de facultats cognitives.
  • El poder amb clàusula de vigència:  aquest poder actua opera des del moment del atorgament.
  • Escriptura notarial d’auto tutela: és una escriptura notarial en previsió d’una futura pèrdua o reducció de les facultats, pel que el poderdant nomena un tutor o curador.
  • Testament: aquest document explicita la voluntat de testador, prioritzant al cònjuge i protegint a les persones més vulnerables (menors, discapacitats...).
  • Escriptura de Voluntats anticipades / testament vital: la persona expressa en un document, les instruccions d’actes i tractaments mèdics, en el cas de que es trobi en una situació en que no ho pugui decidir per ell mateix.


Quan les persones ja no posseeixen les seves facultats cognitives hi ha diferents instruments jurídics que ens poden ajudar per afavorir la seva cura i benestar:
Es van realitzar una interessants Tallers pràctics
  • Autorització judicial per ingressar en un centre especialitzat a una persona vulnerable en contra de la seva voluntat: és una autorització que dóna un jutge per l’ ingrés a un centre especialitzat per raó de trastorns psíquics o malalties que afectin les capacitats cognitives.
  •  La Guarda de Fet: la duen a terme Treballadors socials, residències de la tercera edat o residències de malalts mentals prèvia comunicació a l’autoritat Judicial o Fiscalia i es limita a l’administració ordinària dels béns de la persona.
  • El defensor judicial: es demana aquesta figura quan hi ha mesures cautelars per conflicte d’interessos.
  •  Incapacitació: aquest és un procés que val la pena descriure amb deteniment i que  us desenvoluparem en una propera entrada al nostre blog.


Esperem que aquests conceptes us siguin d’utilitat, i que en cas que tingueu dubtes, l’equip d’atenció al client us els resoldrà gustosament.

Clausura de la Jornada per part de la regidora Sra. Farrés
Volem agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell i la presència de la majoria de les treballadores socials de la ciutat, així com la organització, ponències i dinàmiques de grup que els representants de la Fundació Alzheimer Catalunya han fet a la jornada. I no ens volem deixar d’agrair la presència i recolzament de la PilarPorcel.

Gràcies al treball conjunt, s’ha assolit aquest èxit en la jornada. Gràcies a tots!


Equip Allegra

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada