dijous, 11 de juny de 2015

II Jornada Allegra: el maltractament a la gent gran


Com bé sabeu, el passat divendres 5 de juny vam realitzar la II Jornada Allegra, centrada en la detecció i accions contra el maltractament a la gent gran.

Vam comptar amb la col·laboració de la Fundació EIMA, de la mà dels dos ponents, la Sra. Olalla Montón i el Sr. Jordi Múñoz, tal i com us vam explicar en un post anterior.

Vam tenir l'honor que la Sra. Eulàlia Cucurella, Presidenta d'Alzheimer Catalunya Fundació, inaugurés la jornada amb un discurs centrat en la vulnerabilitat de les persones afectades per algun tipus de demència.

Posteriorment la Sra. Pilar Porcel, Treballadora Social i membre de la Societat de Geriatria, va agafar la paraula com a moderadora de la jornada donant una dada molt impactant: en un estudi a Catalunya en 2013 es van detectar 3750 casos de maltractament a gent gran.

La Sra. Porcel va presentar a la primera ponent, la Sra. Olalla Montón, que va fer una extensa explicació de diferents temes. Ens va parlar en primer lloc des d’on es pot produir el maltractament i ens va nomenar tres nivells diferents:
 • A nivell familiar: cònjuge, fills, etc..
 • A nivell institucional: pel personal d’un centre, familiars i visites.
 • A nivell social: arrel de discriminació a la gent gran i prejudicis de la societat.

També va identificar diversos factors que generen vulnerabilitat de les persones davant del maltractament com són la soledat a la gent gran, la precarietat econòmica o bé les malalties cròniques.


Però quines són les formes de maltractament que ens podem trobar? La Sra. Montón ens va descriure les següents:
 • Físic amb lesions al cos.
 • Abús psicològic amb actes i paraules, un exemple seria el paternalisme i infantilisme.
 • Abús sexual per contacte sense consentiment.
 • Abús econòmic per ús indegut de propietat i finances.
 • Negligència per no atendre les necessitats bàsiques.
 • Abandó deixant la persona desemparada.
 • Vulneració dels drets essencials.
La Sra. Montón va continuar realitzant una ponència molt clarificadora, on va exposar els factors de risc que poden provocar un maltractament, com també els factors de protecció al nostre abast, resumits en la següent taula:

FACTORS DE RISC
FACTORS DE PROTECCIÓ
Deteriorament físic i cognitiu
Vincle professional – persona
Sexe femení
Acceptació d’ajut
Cercle de violència (matrimoni)
Bons recursos sanitaris
Poder adquisitiu
Recolzament familiar i xarxa de suport a l'entorn
Baixa autoestima i aïllament social
Bona pensió i recursos econòmic

Per finalitzar la seva ponència, la Sra. Montón va fer tot un seguit de recomanacions de treball conjunt entre serveis socials, sanitaris, ajuts a domicili, cossos de seguretat, entorn, etc. També ens va indicar diferents instruments de valoració per poder detectar el maltractament com ara:
 • Entrevista professional
 • IOA (Indicador del maltractament en el cuidador i la persona gran)
 • EAST/H-S (Test que detecta les persones vulnerables)
 • EASI (Índex de sospita de maltractament). Es més subjectiu
 • CASE (Test del cuidador pel risc que hi ha de maltractament

Remarcant, finalment, les dificultats que ens podem trobar a l'hora de detectar un possible maltractament. Les dificultats poden ser vàries i van en la següent sentit:
 • És una situació que es produeix de portes endins, i per tant, difícil d'explicar per la persona afectada.
 • N'Hi ha que no són coneguts pels serveis públics socials i sanitaris.
 • Silenci i temor de la víctima.
 • Casos amb demència.
 • Por a perdre relacions familiars.
 • Acceptar el maltractament com a un fet normal per part de la víctima.


Un cop fet el coffe-break, moment que els assistents van aprofitar per fer relacions entre sí, el Sr. Jordi Múñoz va fer una ponència molt interactiva i clarificadora dels documents preventius existents per tal de reduir les possibilitats d’abús i maltractament com són:

 1. AUTOTUTELA: Es fa davant del notari. Qui ho demana i signa anomena un tutor que potser una persona física o jurídica (fundació).
 1. PODER PREVENTIU: Poder general que es fa davant del notari. Es vàlid malgrat es perdi la capacitat de decidir en el futur. Les persones que anomena en el poder podran fer tràmits en general o de forma específica, segons el que es redacti al poder.
 1. L’ASSISTÈNCIA: Recurs judicial que només existeix a Catalunya. Protegeix quan la persona està bé o amb trastorn cognitiu. Al redactat s’especifica el que vol la persona que faci el seu cuidador. Són coses concretes de la vida diària. Cada any s’ha de fer un escrit al jutge del que s’ha fet en aquell període, i així cada any. Es fa al jutjat.

 2. RELACIONS CONVIVENCIALS D’AJUDA MÚTUA: Dues o més persones conviuen en un mateix habitatge i comparteixen les despeses comunes i/o el treball domèstic. El nombre màxim de convivents, si no són parents, és de 4. Les persones que comparteixen l’habitatge poden acordar les seves relacions personals i econòmiques durant la convivència. Així com, la contribució, igual o desigual, a les despeses comunes i de les tasques domèstiques. Es fa davant de notari. De forma automàtica després de 2 anys de convivència.

 3. ACOLLIMENT DE PERSONES GRANS: Acollida de la persona gran per una o dues persones al domicili de la persona gran o a la dels acollidors. Es fa davant del notari. La persona gran traspassa patrimoni (diners o propietats) als cuidadors, i ells es comprometen a cuidar-lo. Al escrit es determinen totes les normes de convivència.


La cloenda de la jornada va anar a càrrec de la Sra. Rosa Graells, Cap del Servei de Gent Gran de l'Ajuntament de Sabadell, que va destacar la importància de fer jornades d'aquest tipus per tal d'afrontar aquesta dura realitat i com d'important és per la ciutat de Sabadell la realització d'aquestes jornades.

Per últim, dir-vos que podeu veure tot el que es va dir en la jornada a la xarxa social de Twitter en l'etiqueta #JGentGranAllegra15 on trobareu tots els tuïts dels assistents.

Moltes gràcies a tots per fer-ho possible.

Mayte Vidal
Treballadora social Allegra

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada