dimecres, 25 de novembre de 2015

El Pre-ingrés a una residència de Tercera Edat: Inici d’una relació de confiança

Els pre-ingressos als centres residencials o centres de dia de gent gran, són cada vegada més imprescindibles per l’adaptació dels futurs residents i per ajustar l’atenció a les seves necessitats, gustos i iniciar una relació basada en la confiança.
Importante relación con familia y usuario

Quan les famílies o la mateixa persona decideixen donar el pas de fer un ingrés a un centre és cabdal conèixer al futur resident: els aspectes importants de la seva vida, forma de ser, expectatives, historia mèdica, estat funcional i de salut, etc. per tal de poder per canalitzar totes les seves necessitats de la forma més concreta possible.

La base per conèixer al màxim al futur usuari del centre i realitzar una bona adaptació, és fer una bona valoració de tots els aspectes mencionats.

La valoració la fan els  diferents professionals del centre, hi participa infermeria, treball social, psicologia i fisioteràpia. 

És molt important que tant el futur resident com la seva família, estiguin presents en la valoració, per tal de poder aportar el seu punt de vista, els seus objectius i desitjos, amb la premissa de poder crear un clima de confiança i seguretat a la persona per quan realitzi l’ingrés en el centre residencial.

Però, perquè és cabdal realitzar de forma correcte aquest preingrés? Bàsicament pels següents punts:

  •     Conèixer al resident al màxim per aconseguir crear un ambient en la seva zona de futura convivència que s’adapti el màxim possible a allò que n’espera. 
  •     Poder preparar el seu futur entorn: espais com la unitat residencial on viurà, la seva habitació, la taula amb qui compartirà els àpats, així com les activitats que se li oferiran.
  •         Informar àmpliament a la persona i a la seva família de què es trobarà en el seu ingrés per tal de disminuir el nivell d’angoixa, por i inseguretat que tot canvi produeix en les persones i més tractant-se d’un ingrés en un centre.
  •     Posar les bases per crear el vincle  més imprescindible per tenir èxit: la relació de confiança.


És molt necessari per a les persones que ingressen i les seves famílies saber com serà l’habitació, qui tindrà de companys i com serà el dia a dia de la seva nova vida.
Adaptació entorn i activitats

Si aconseguim explicar de forma concreta com serà aquesta nova vida, de forma real i adaptada a la seva situació, la confiança farà la resta, i podrem garantir un ingrés òptim per a tothom.

En el pre-ingrés cal que saporti tota la documentació necessària per fer un bon recull de informació en referència a l’estat de la persona en qualsevol de les seves vessants. 

Una documentació cabdal és l’informe mèdic i tot el relacionat amb l’estat de salut de la persona.

El servei de treball social elabora la història de vida per conèixer els seus antecedents familiars, laborals, hobbies i ajuts que pugui rebre. Partint d’aquesta història es pot actuar en conseqüència per les possibles activitats tant terapèutiques com lúdiques a les quals podrà participar, i també dels tràmits que s’hagin de fer a nivell social.

També es coneix la dinàmica familiar per poder intervenir, assessorant, recolzant i fent seguiment del procés d’adaptació.

El servei d’infermeria emplena un qüestionari per valorar la part física, antecedents, malalties actives, medicació que pren, així com el desenvolupament de les tasques de la vida diària, amb les seves rutines, per poder així concretar els aspectes que s’han de tindre en compte per la seva cura diària.

El servei de psicologia fa una breu valoració cognitiva i psicològica del futur resident, la seva relació amb la família, i possibles potencialitats i inconvenients de cara al futur ingrés.

El servei de fisioteràpia fa una valoració funcional i física que determinarà les teràpies que es podran dur a terme, ja sigui en forma grupal o individual. Es tracta de valorar la possible recuperació de les funcions i el manteniment de les habilitats que encara conserva.
Actividades gente mayor residencia

L’últim tràmit del preingrés és concretar la data d’ingrés que més convingui a la família i al futur resident en un  dia i hora on poder donar un bon servei d’acollida per part dels diferents professionals del centre.

Podem concloure, que fer un preingrés amb antelació al ingrés d’un futur resident al servei de centre de dia o residencial, fa que la persona pugui sentir-se més acollida des del primer moment, i a més els professionals es puguin avançar a totes les necessitats a cobrir, d’aquesta manera s’assoleixen uns resultats molt més satisfactoris a curt i llarg termini.
Mayte Vidal
Treballadora Social Allegra

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada