dijous, 8 de setembre de 2016

Mesures de prevenció de les úlceres per pressió (UPP) en la gent gran

La presència d'una úlcera per pressió és un procés que té greus repercussions en la salut i per tant, sobre la qualitat de vida de les persones que les pateixen. Les persones grans, a causa d'altres complicacions i patologies, es poden veure exposades a les UPPs. 

A Allegra som molt conscients de tot això i incidim molt en la importància de la prevenció.

Una úlcera per pressió (UPP) és tota àrea de lesió de la pell i dels teixits subjacents que s’origina per un procés isquèmic (manca de reg sanguini), que es produeix per la pressió entre dos plans durs, una prominència òssia i la superfície de recolzament. Si aquesta pressió es manté durant un temps es produeix un procés de mort cel·lular i la consegüent necrosi. 

També és important tenir en compte la relació de les UPP amb la humitat deguda a la incontinència.

En quan a la localització anatòmica de les lesions i seguint la línia de relació amb la incontinència, una de les zones més afectades és  la sacrocoxígia i els glutis. Altres zones molt sensibles són els talons,  els trocànters (óssos del fèmur) i els mal·lèols (turmells).

Com a primera mesura, a l’ingrés, fem una primera valoració dels riscos de patir una UPP, mitjançant una valoració global durant l’entrevista. A més fem una revaloració regular basant-nos també en els canvis de salut que hagi pogut patir la persona.

Així doncs, si hi ha una davallada funcional, una intervenció quirúrgica, un procés de malaltia que precisa que la persona es quedi enllitada o altres es revalua el seu risc a patir una UPP. 

Una de les eines que fem servir des de l’Equip d’Infermeria d’Allegra per fer aquesta valoració és l’Escala de Braden, que té en compte diverses àrees, com són la percepció sensorial, l’activitat, l’exposició a la humitat, la mobilitat, la nutrició i la fricció i cisallament.

Com a mesures de prevenció tenim molt en compte:
 1. Inspecció minuciosa de la pell.
 2. Punts de pressió, prominències òssies, eritemes (vermellors de la pell) que no palideixen, etc.
 3. Mantenir la pell neta, seca i ben hidratada.
 4. Canvis regulars de bolquers i anar al WC.
 5. Aplicar àcids grassos hiperoxigenats (olis), així com cremes protectores amb zinc.  No realitzar massatge a les zones sensibles ja que  es poden lesionar capes de la pell i desprotegir la zona.
 6. Evitar fregaments amb la roba de llit, pijama, etc.
 7. Realitzar canvis posturals:

o   Cada dues hores s’ha de mobilitzar a les persones que estan enllitades.
o  A les persones que estan assegudes cal mobilitzar-les cada hora. Aquest punt pot variar segons la situació específica de salut de la persona, fent un pla personalitzat per cada cas. Assegurar una bona ingesta amb correcta aportació de nutrients.

        8. Ajudar-nos amb dispositius de prevenció tals com taloneres, coixins i matalassos antiúlceres, així com altres coixins i accessoris per mantenir una bona postura i alleujar la pressió.

A l’hora de determinar la tolerància del teixits a la pressió existeixen dos tipus de factors a tenir en compte, els intrínsecs  i els externs.

Factors intrínsecs que tenen a veure amb les característiques de cada persona:
 • Estat de mobilitat.
 • Alteracions respiratòries, cardiovasculars, hematològiques i circulatòries que poden disminuir  l’aportació d’oxigen als teixits.
 • Diabetis per les seves complicacions vasculars i neuropàtiques
 •  Incontinència
 •  Alteracions nutricionals
 • Medicació que afecta a la integritat de la pell
 • Edat
Factors externs, aliens a la persona:
 • Pressió
 • Microclima
 • Fricció i cisallament

És en aquest tipus de factors on l’equip d’infermeria i gerocultor d’Allegra hi posa tots els seus esforços i professionalitat:
-    Fent els canvis posturals oportuns.
-    Vigilant en tot moment l’estat de la
    pell de cada persona i estant alerta de qualsevol canvi, la prevenció és el millor aliat.
-   Hidratant la pell diàriament després de la dutxa i realitzant hidratacions extres a aquelles persones que ho necessiten.
-     Tenint en compte tant la ingesta hídrica com la ingesta de nutrients.

Val a dir que en ocasions malgrat les mesures preventives degut a la mala circulació i als factors intrínsecs de cada persona es poden produir úlceres per pressió quan això succeeix des del Servei Mèdic i d’Infermeria es fa una valoració i es fa un pla de cures individualitzat amb el tractament més adient per cada cas.

Per altres consultes o ampliació d'informació, dubteu en contacte amb nosaltres.Mónica Viñas

Infermera 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada