dilluns, 19 de desembre de 2016

Com es viu l'atenció al client en una residència de gent gran?


Acollir i escoltar els residents durant els primers dies al centre, resoldre dubtes i assessor en tràmits a residents i familiars, i mantenir un vincle entre els residents i/o la família i els professionals del centre són les funcions principals dels professionals del departament d'atenció al client d'Allegra. Totes aquestes tasques les desenvolupa el Treballador/a  Social, una figura cabdal en qualsevol centre residencial.

La primera pressa de contacte dels nous residents i les seves famílies es dóna des del àrea de Treball Social residencial ja que entre les tasques dels professionals del departament hi destaquen mostrar les instal·lacions, explicar els serveis i teràpies que s’ofereixen, escoltar les seves necessitats, resoldre tots els dubtes  i concretar tots els detalls per fer l’ingrés i l’acollida.

Més enllà de l'acollida inicial i tots els dubtes que puguin donar-se en un primer moment, la nostra funció principal és donar resposta i trobar solucions a totes les qüestions que ens pugui fer tan el resident com la seva família. Per tal d'oferir un servei ajustat a cada resident és fonamental una coordinació òptima amb tot l’equip interdisciplinar del centre.

Per tal d’acollir les inquietuds de residents i familiars des d’Allegra ens cuidem d’oferir espais on es pugui crear un clima de tranquil·litat , complicitat,  compromís i confiança que ens permeti ajudar a veure les coses des d’una perspectiva àmplia i assolir acords pel benestar del resident sempre des de l’afany de la millora continua del servei.

Solem acollir demandes diverses a les que donem resposta sempre tenint en compte  a la persona, la seva forma de veure la vida i la seva tranquil·litat, perquè el nostre objectiu és  donar-li qualitat de vida durant la seva estada al centre, sempre donant valor a tots els seus records i experiència anterior a l'arribada a Allegra. A més  sabem que quan  l’entorn es favorable i també les relacions, incidim de forma positiva sobre l’autoestima, la pròpia vàlua com a persona, i ajudem a que se sentin més integrats en la dinàmica del nostre dia a dia.

Des del departament d’atenció al client d’Allegra creiem que és molt important  la disponibilitat i l’accés a la informació, tant és així que tenim com a compromís retornar a les famílies i/o als mateixos residents les valoracions que fa l’equip interdisciplinar seguint el Pla Integral d'Atenció Interdiciplinària (Piai). Després de les sessions de valoració, la treballadora social del centre concerta amb la família en un dia per a poder parlar amb tranquil·litat de com concebem l’evolució del resident al centre i en quins aspectes es pot millorar l’atenció, tenint en compte totes les opinions, els gustos de la persona i el seu benestar.

Val a dir que qualsevol decisió es pren en consens amb el resident i familiars, segons la seva autonomia i seguint uns criteris per donar qualitat de vida.

Uns dels temes als quals pels quals hem de fer més assessorament són tots aquells que tenen a veure amb els tràmits de la Llei de Dependència (LAPAD), el grau de discapacitat i d'altres criteris que contempla aquest ajut. Per això des del centre tenim molt present ja des de l'ingrés fer tots els tràmits de la LAPAD i fer seguiments per què tinguin les ajudes demanades, tenir l’expedient al dia amb la Generalitat, informar dels ingressos, llistes d’espera, demanar prestació vinculada, etc...

La nostra fita des del servei de treball social és donar una bona atenció als clients, tant als residents com a les famílies per cobrir totes les seves necessitats. A Allegra volem que puguin gaudir d’una millor qualitat de vida i benestar, per això us recordem que tenim les portes obertes per solventar dubtes.


Mayte Vidal
Traballadora Social
Responsable d’Atenció al Client


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada